Matsu Kisada

Doświadczony bushi szkoły Matsu, nikutai armii Lwa. Wojowniczy, obyty z różną bronią, również mniej tradycyjną.

Description:
Air 2
Reflex 3
Earth 3 Fire 2
Agility 3
Water 2
Strength 4
Void 2
Initiative: 4k3 Attack: Katana 8k3 Damage: 8k2+5
Armor TN: 25 (20) Attack: Yari 6k3 (30’) Damage: 6k2+5
Reduction: 3 Wounds: 18 (+5), 27 (+10), 36 (+20), 45 (+40), 54 (dead)
Skills: Battle 1, Chain 1, Jiujutsu 2, Kenjutsu 5, Kyujutsu 1, Polearms 3, Spears 2
Bio:

Matsu Kisada

Droga Lwa Wasillissa Warenhari