Akodo Kinoru

Młody bushi, szkoły Akodo, intelektualista i taktyk, partner Takashiego w GO.

Description:
Air 2
Reflex 3
Earth 2
Willpower 3
Fire 3 Water 3 Void 3
Initiative: 4k3 Attack: Katana 6k3 Damage: 7k2
Armor TN: 25 (20)
Reduction: 3 Wounds: 12 (+5), 18 (+10), 24 (+20), 30 (+40), 36 (out)
Skills: Battle 2, Defense 2, Go 3, Kenjutsu 5, Kyujutsu 1
Bushi szkoły Akodo. Młody intelektualista. Częsty partner Akodo Takashi w GO. Momentami więcej w nim taktyka i uczonego niż żołnierza.
Bio:

Akodo Kinoru

Droga Lwa Wasillissa Warenhari